Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Novinky a akce

10.12. 2013vložil VISI do: Akce

PF 2014

Přejeme Vám vše nejlepší v roce 2014!

10.12. 2013vložil VISI do: Novinky

VYUŽÍVEJTE HYBRIDNÍ HRUBOVÁNÍ!

Vážení uživatelé softwaru VISI CAM, VISI software obsahuje některé hybridní technologie již od verze VISI18. Nicméně až od verze VISI 20 máte k dispozici nové, hybridní hrubování. Jedná se o unikátní algoritmy, jejichž využití tímto teprve začíná a nová verze VISI 21 již bude využívat tuto technologii podstatně více. V oblasti hrubování bude tato technologie základním algoritmem pro nejrychlejší a nejefektivnější obrobení.

Nejlepší výsledky ve volbě strategií uvnitř zadávacího okna zpravidla poskytuje možnost „HM spirálově“ a nejvýznamnější časových úspor lze dosáhnout pro obrobky typu „jádro“, menších pro „dutiny“. Dutiny doporučujeme obrábět technologií „Adaptivní hrubování“, které využívá trochoidního tvaru řezných drah.

Jednou z nejvýznamnějších vlastností je neustálý příjezd „zvně“ k polotovaru, což vytváří řeznou dráhu na obrobku více souvislou, bez odjezdů od materiálu. Výsledkem je kratší řezná dráha a následně kratší čas obrábění .

Velmi cenný je také fakt, že po hybridním hrubování je rychlejší a efektivnější začištění.

My sami jsme si to ověřili teoreticky například na tomto kusu,

kdy software dává tyto výsledky:

Ovšem cennější jsou pro nás poznatky od uživatelů v praxi:

Jedním ze spokojených uživatelů tohoto hrubování je pan Marek z TENEZu. Výsledky programu prověřil v praxi.

Nejprve obrobení klasickým hrubováním:

Následně hybridním hrubováním:

Technologové v TENEZu kromě významných časových úspor chválí mnohem klidnější a tišší chod obráběcího stroje v průběhu obrábění.

Další uživatelem, který hrubování porovnával, a přesvědčil se o jeho kvalitách je pan Linhart ze společnosti Spojené kartáčovny a.s.:

Klasické hrubování:

Hybridní hrubování:

Porovnání bylo prováděno za stejných parametrů obrábění a stejným nástrojem.

ZAJÍMAVÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE OD NAŠICH SOUSEDŮ

Podívejte se na případové studie z oblasti konstrukce a výroby vstřikovacích forem a konstrukce a výroby postupových střižných nástrojů v Německu:

Efektivní návrh forem v Maschinen&Formenbau Leinetal

Konstrukce špičkových střižných nástrojů v Kleiner Stanztechnik

17.10. 2013vložil VISI do: Akce

MSV 2013 - děkujeme všem, kteří nás navštívili na našem stánku

Tentokrát společně v barvách společnosti VERO Software

23.9. 2013vložil VISI do: Novinky

SIMULACE TLAKOVÉHO LITÍ KOVŮ - zařazujeme do naší nabídky

Program CASTLE

od společnosti PIQ2

představuje novou generaci simulačních programů a je určený speciálně pro tlakové lití (hliníku, zinku, hořčíku a slitin mědi).

Program CASTLE sestává ze tří částí:

CASTLE MIND – analytická část, v rámci které na základě tloušťkové analýzy a definování analyzované geometrie, materiálu a licího stroje dochází k analýze licího procesu a následným doporučením, jak nastavit procesní parametry Popis modulu CASTLE MIND

CASTLE BODY – simulace odlévání odlitku na základě nastavení procesních parametrů z CASTLE MIND Popis modulu CASTLE BODY

CASTLE RUN – detailní simulace chování slitiny v plnících kanálech Popis modulu CASTLE RUN

Vybrané vlastnosti:
  • PŘÍMÝ IMPORT Z MNOHA RŮZNÝCH CAD SYSTÉMŮ (například Step, Parasolid, IGES, SolidWorks™, SolidEdge™ a Catia™ a mnoho dalších)
  • PŘÍMÉ ZADÁVÁNÍ DAT GEOMETRIE ODLITKU (objemy, tloušťky, povrchy)
  • PODPORA MULTIPROCESSINGU A CLOUD COMPUTINGU
  • POHYB KOVU A VZDUCHU JE ANALYZOVÁN A SIMULOVÁN NAJEDNOU
  • VELMI REALISTICKÁ SIMULACE PLNĚNÍ KOVEM SE ZOHLEDNĚNÍM PŘÍTOMNOSTI VAKUA A ODVZDUŠNĚNÍ
  • SLOŽITÉ MATEMATICKÉ VÝPOČTY JSOU SCHOVÁNY DO PRAKTICKÝCH POPISŮ V JAZYCE SLÉVÁRENSKÉ PRAXE
  • PROGRAM NEJENOM DETEKUJE PROBLÉMY, ALE VŽDY NAVRHUJE ŘEŠENÍ
  • VÝSLEDKY VÝPOČTŮ JSOU PREZENTOVÁNY FORMOU, KTERÁ JE SROZUMITELNÁ I PRO UŽIVATELE BEZ ZVLÁŠTNÍCH TECHNICKÝCH ZNALOSTÍ

Další videoukázky:

Simulace plnění:

Analýza procesu a optimalizace parametrů nastavení:

Simulace vtoků:

MSV 2013 - pozvánka

Mezinárodní strojírenský veletrh se bude konat 7.-11.10. 2013 v Brně. Srdečně Vás zveme na náš stánek 061 v pavilonu P.

8.4. 2013vložil VISI do: Novinky

VISI v ABB Jablonec nad Nisou

VISI v ABB Jablonec nad Nisou

ABB je přední světová firma v oblasti automatizace a energetiky, poskytující služby průmyslovým podnikům a výrobcům a distributorům energií. Díky nejmodernějším technologiím umožňuje svým zákazníkům zvyšovat výkonnost a zároveň snížit dopad jejich podnikání na životní prostředí. Kanceláře a výrobní závody sídlí po celém světě: v severní i jižní Americe, Asii a Oceánii, Evropě i Africe. Hlavní sídlo společnosti je ve Švýcarsku. V České republice, ve městech Praha, Brno, Ostrava, Trutnov, Most a Jablonec nad Nisou, jsou umístěny divize Výrobky pro energetiku, Systémy pro energetiku, Automatizace výroby a pohony, Výrobky nízkého napětí a Procesní automatizace.

Konkrétně výroba v Jablonci nad Nisou se zaměřuje na výrobu a prodej domovního elektroinstalačního materiálu, kam patří zejména spínače, zásuvky a elektronické přístroje pro elektroinstalaci ve všech typech staveb a Inteligentní systémy elektroinstalace pro úspory energií a komfort.

Spolupráce se společností VISI spol. s r.o. začala před více než 10 lety a postupně ABB v Jablonci nad Nisou zakoupilo všechny technologie obrábění od 2,5D po 5osé kontinuální frézování a drátovou erozi, kterou v roce 2012 povýšili na technologii VISI PEPS Wire. Stroje a používané technologie popisuje Václav Novotný, technolog: „Kromě frézek Mikron VCP 600, HERMLE C 40 U a MAHO DMC 1035 v máme k dispozici drátové řezačky Makino EU 64 a Agie-charmilles AC PROGRESS V2 a hloubičky Makino EDMC 64 A Ingersol EAGLE POWERTEC 500. Snažíme se co nejvíce frézovat, je to rychlé, levné a dá se dosáhnout kvalitních povrchů.“

"Skupina ABB používá celosvětově CAD/CAM software ProEngineer. Pro všechny společnosti na světě jsou k dispozici plovoucí licence ProE, který je pro modelování 3D modelů a forem nejvhodnější. Pro frézování však používá ABB v Jablonci nad Nisou software VISI, protože byl a je vyvíjen právě speciálně k obráběcím technologiím" a Václav Novotný dále vysvětluje: „VISI je profesionální CAM. Je skvělý kvalitou, je jednoduchý a intuitivní na ovládání. České prostředí je výhodou. A v první řadě je to CAM, zatímco ProEngineer je v první řadě modelář. Mám na mysli, že vývoj sestává z kopírování z progresivních strategií z jiných CAMů. To co třeba VISI vymyslí, s tím přijde ProEngineer po několika letech.“

Kromě vlastní výroby dochází občas i k zakázkové výrobě. Příkladem je spolupráce se společností SILROC CZ.

SILROC CZ, a.s. je česká akciová společnost a je výrobcem silikonových produktů s více jak 30letou tradicí. Silikon je multifunkční materiál se širokým rozsahem aplikací a zkušenosti společnosti SILROC CZ umožňují poskytnout inovační řešení v souladu s potřebami zákazníků. Hlavními oblastmi, pro které výrobky ze silikonu nabízí, jsou medicinální díly, brýlové díly a technické díly.

Také SILROC CZ je zákazníkem společnosti VISI spol. s r.o. a od roku 2001 provádí modelování a 3D obrábění v softwaru VISI Modelling a VISI Machining.

Zakázka pro ABB se týkala výroby formy pro silikonové zmrzlinové kornoutky. Kornoutky slouží k hygienickému podávání kornoutků se zmrzlinou. Oplatkový kornoutek se vsune do kornoutku silikonového, nadávkuje se zmrzlina a zákazník si odebere pouze kornoutek oplatkový se zmrzlinou. Silikonový kornoutek zůstane v ruce prodejci.

Model formy byl vytvořen v SILROCu a obráběn v ABB. V oblasti obrábění bylo tou náročnější částí gravírování na horních kuželovitých stěnách kornoutků. Pro tento účel bylo zvoleno 5osé souvislé obrábění mezi 2 plochami.

Gravírovalo se na všech pozicích, které se najížděly jednotlivě. Program se na první pozici "vyzkoušel" a potom se už jenom posouval po jednotlivých pozicích bez obavy, že by mohlo dojít ke kolizi.

------------------------------------

Vyložení nástroje bylo okolo 200 mm z důvodu vyloučení kolize obrobku s vřetenem.

Nástroj byl upnut v dlouhém úzkém upínači. Frézovaný materiál byl hliník a frézovalo se tvrdokovovým nástrojem s povlakem s průměrem 1 mm.

Obrábělo se na pětiosém stroji HERMLE C 40 u. Model stroje pro ABB Jablonec nad Nisou vytvořila společnost VISI spol. s r.o. Při podobných typech obrábění je kontrola obrábění v kinematickém simulátoru klíčová. Hlavním předpokladem je správný a co nejpřesnější model stroje.

Po simulaci v kinematickém simulátoru lze bez obav přistoupit k obrábění na stroji.

Na závěr hodnotí Václav Novotný, technolog a konstruktér práci ve VISI CAMu: „VISI svou koncepcí vytváří moderní CAM přizpůsobený s největší citlivostí praxi. Hojně využívané defaultní a také automaticky dopočítané hodnoty v jednotlivých strategiích jsou velmi užitečné a hlavně logické. V ABB využíváme i centrální nástrojovou knihovnu, která umožňuje jednoduše používat přednastavené nástroje na všech počítačích, na kterých je VISI nainstalováno. VISI jsme se za těch "pár" roků už naučili ovládat dle našich potřeb a druhů prací a čas na programování se velmi zkrátil. A vyzdvihnu také velmi vysokou rychlost výpočtů základních (ale nejpoužívanějších) operací.“

Celá studie ke stažení v pdf

Setkání se zákazníky u příležitosti nové verze VISI 20

V průběhu března jsme se setkali s našimi zákazníky v několika městech Čech a Moravy, abychom jim prezentovali novinky ve verzi VISI 20. Setkání proběhla v Pelhřimově, Brně, Plzni a Liberci.

Setkání v Brně

Setkání v Brně

Setkání v Plzni

Setkání v Plzni

Setkání v Liberci

Setkání v Liberci

Prezentovali jsme novinky zejména v oblasti modelování, frézování a drátové erozi a v případě zájmu v oblasti postupových střižných nástrojů a simulace vstřikování plastů.

Všechny prezentace a videa ze setkání jsou ke stažení na našem ftp.visi.cz.

15.3. 2013vložil VISI do: Akce

Časopis Automobil Industry - článek o 5osém obrábění ve VISI CAMu

Vyšlo v časopise Automobil Industry 1/2013

6.2. 2013vložil VISI do: Akce

Technický týdeník - Efektivní obrábění forem v Ermet Bohemia systémem VISI CAM

Vyšlo v Technickém týdeníku o softwaru VISI CAM ve společnosti Ermet Bohemia s.r.o.

Pages:123