Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Příklady funkcí specializovaných pro formy a postupové nástroje ...VISI is easy

VISI modelář poskytuje specializované funkce, které jsou v daném oboru produktivnější a účinnější, nežli jsou všeobecné funkce konstruování. Pomáhá konstruktérovi s přijímáním inteligentních řešení, snižuje možnosti vzniku konstrukčních chyb, vysoce zvyšuje produktivitu výroby.

Ohyb

Radiální ohyb

Natažení

nebo rotace

Speciální deformační funkce

Dále jsou to neuvěřitelně výkonné speciální deformační funkce, kdy uživatel definuje počáteční a konečné podmínky deformace. Přitom lze definovat řadu počátečních a koncových podmínek, jako jsou hrany, geometrické prvky, sítě a bodové mraky. Také se definuje pevná geometrie, tj. ta část geometrie, která deformaci nepodléhá.

Řešení „zpětného pružení“

Rozvíjení složitých ohybů

Zachování vnitřních tvarů beze změny

Řešení technologických úkosů při zachování všech tečných podmínek

Geometrické kompenzace

Schopnost technologie lehce měnit geometrii otvírá možnosti variantního konstruování, aniž by se konstruktér musel obávat složitého přemodelování návrhu dílu

Geometrické kompenzace - FEA analýza

Geometrické kompenzace na základě analýzy FEA (metoda konečných prvků) – Geometrické deformace lze provádět též na základě bodových mraků. Toto otevírá výkonnou koncepci modelování na základě výstupů z analytických systémů (VISI Flow pro plasty anebo AutoForm/FTi/Optris pro plechy) a použití jejich síťových výstupů pro generování bodového mraku. Bodový mrak z originálního modelu a deformovaný bodový mrak z analytického systému lze použít jako počáteční a konečné geometrické podmínky pro deformaci v obráceném směru.