Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Kompletní řešení pro NC obrábění ...VISI is easy

Řešení VISI CAD/CAM umožňuje programovat CNC obráběcí stroje pro technologie frézování 2D,3D,5D, drátovou erozi a pětiosé laserové obrábění. Díl může dostat konstruktér z konstrukční kanceláře nebo jej může modelovat sám.   Více o modulu VISI Modelování...

Obrábění

Modul VISI Machining ovládá všechny strategie frézování a vrtacích cyklů. Vzhledem k tomu, že desky vstřikovacích forem a střižných nástrojů obsahují mnoho technologických otvorů a děr, VISI systém byl zdokonalen k plné automatizaci.

Díky tomu, že technologické otvory nesou jak geometrické (průměr,hloubka) tak i technologické informace (díra běžná, přesná, závitová, zahloubená, …frézování kapsy, obvodové) , systém tyto informace rozpoznává a automaticky generuje řezné dráhy. NC program je hotový během několika minut.

Jedná se o systém automatizovaného rozpoznání geometrie a rozpoznání technologie obrábění geometrických objektů. Systém rozpoznává slepé a průchozí díry ve všech variantách, jako jsou díry se sraženými hranami, osazené díry, slepé a průchozí díry, vícenásobně osazené díry a podobně. Systém též rozpoznává kapsy uzavřené a na okraji tělesa otevřené, rozpoznává výstupky. V části rozpoznání technologie se systém orientuje podle barvy stěn, takže rozpoznává dobře objekty vytvořené ve VISI nebo v externích CAD systémech. Následně systém sám volí nástroje z existující databáze nástrojů a aplikuje cykly vrtání, závitování, zahlubování, vystružování a frézování. Aplikované cykly jsou uživatelem modifikovatelné. Aplikace automatizovaného obrábění zkracuje technickou přípravu obrábění 2D objektů na minuty, a to od rozpoznání až do vytvoření NC programu.

K frézování vložek vstřikovacích forem, tvárníků a ohybníků střižných nástrojů se využívají moduly víceosých obrábění, 3D,4D,5D. Systém generuje velice přesné a kvalitní řezné dráhy.

Obrábění 2D

Tento program je určen pro 2.5D frézování. Obsahuje kompletní editor 2D geometrie, všechny technologie frézování, všechny technologie cyklů (vrtání, závitování vystružování, .. atd.), 2,5 D obrábění prostorových dílců, polohové víceosé obrábění pro víceosá obráběcí centra. Systém má generátor postprocesorů umožňující přizpůsobení NC programu pro daný stroj .

Více o modulu VISI Machining 2D...

Obrábění 3D

Tento modul obsahuje 3D obrábění na tělesech i na plochách, tj. na objemových i plošných modelech. Možné je také obrábět načtená STL data.

VISI MACHINING 3D splňuje podmínky pro rychlostní obrábění. Systém má mnoho strategií obrábění, jak hrubovacích tak dokončovacích, má operace začišťování, které pracují na základě znalosti předcházejícího obrábění – jak při hrubování, tak i při dokončovacích operacích. Lze provádět obrábění na konstantní drsnost při různých strategiích a též možnost definování konstantního Z kroku nebo konstantní drsnosti zvlášť na různých částech modelu podle potřeby technologa. Obrábění lze vymezovat (ohraničovat) 2D geometrií a to i dodatečně.

Modul umí vytvářet parametrické makra obrábění, která lze aplikovat na různé modely. Pro složitá obrábění s malým úběrem a krokem lze plánovat bezobslužný výpočet obrábění v nočních hodinách, kdy si systém otevře soubor, provede výpočet, zavře soubor, otevře další soubor … atd. Systém má bohatý katalog nástrojů.

Modul VISI MACHINING má generátor postprocesorů. Z toho plyne možnost vytvoření libovolného postprocesoru, pro libovolný řídicí systém stroje a různé požadavky technologa.

Více o modulu VISI Machining 3D...

Vývoj strategií obrábění se vyvíjí směrem k sofistikovaným strategiím, které kombinují stávající hrubovací a dokončovací operace a často jsou určeny pro specifické aplikace.

Moderní 3D strategie kombinují automaticky v jedné operaci více 3D nebo 2D operací za účelem dosažení kvalitnějšího povrchu v kratším čase a zejména úspor času a nákladů obrábění na stroji.

Více o nových strategiích VISI Machining ...

Obrábění 5D

Metody 5 osého obrábění dávají úplná řešení obrábění složitých forem s podřezy, matric a zápustek, pro obrábění dílů v leteckém a v automobilovém průmyslu. V pětiosém obrábění lze aplikovat řadu různých strategií obrábění, přičemž některé strategie jsou charakteristické pro specifické oblasti průmyslu.

Můžete obrábět lopatky oběžných kol, hluboké dutiny ve formách anebo strojní části, VISI Machining 5 Axis vám nabízí řešení pro všechny tyto případy.

Více o modulu VISI Machining 5 Axis…

Drátová eroze

Při výrobě střižných nástrojů, ale i vstřikovacích forem se často využívá technologie drátového řezání (WEDM). K tomu systém VISI používá systém VISI-PEPS, což lze právem označit za nejpopulárnější systém programování pro tuto technologii.

Jedná se o obrábění na drátových řezačkách ve 4 souvislých osách a nabídka postprocesorů zahrnuje všechny druhy strojů na trhu.

Více o modulu Drátová eroze VISI PEPS Wire...

Příklad práce ve VISI PEPS

Kromě cílených aplikací na vstřikovací formy a střižné nástroje se jednotlivé moduly VISI systému používají v řadě jiných aplikací. Modelování, analytické nástroje, konstruování elektrod, obrábění 2D i víceosé obrábění používají technologové též ve všeobecných aplikacích konstruování a obrábění.