Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Kompletní řešení pro výrobu střižných postupových nástrojů ...VISI is easy

Řešení pro výrobu střižných postupových nástrojů zabezpečuje plný cyklus konstrukce a výroby lisovacích a střižných (postupových) nástrojů. Díl může dostat konstruktér z konstrukční kanceláře nebo jej může modelovat sám.

Specializované funkce pro formy a postupové nástroje

Základem systému je přesný hybridní, objemový a plošný modelář, pracující s matematickým jádrem Parasolid. Tento modelář je svými funkcemi zaměřen na oblast výroby vstřikovacích forem a právě výroby střižných postupových nástrojů. Poskytuje specializované funkce, které jsou v daném oboru produktivnější a účinnější, nežli jsou všeobecné funkce konstruování. Pomáhá konstruktérovi s přijímáním inteligentních řešení, snižuje možnosti vzniku konstrukčních chyb, vysoce zvyšuje produktivitu výroby.

Více o těchto funkcích…

Tyto funkce jsou využívány mimo jiné pro řešení předpružení:

Import externích dat

VISI umí pracovat přímo se souboru Parasolid, IGES, CATIA V4 a V5, Pro-E, UG, STEP, Solidworks, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA soubory.

Systém umí načítat soubory širokého rozsahu formátů, takže může spolupracovat téměř s každým jiným CAD systémem. Pokud načítá cizí soubory, pečlivě je analyzuje, případně opravuje, automaticky uzavírá škvíry mezi plochami. Pokud nějaká plocha po načtení cizího souboru schází, systém má dostatečné nástroje, jak scházející plochu rekonstruovat. 

Schopnost přeskočit vadné záznamy v průběhu importu umožňuje načítat i značně poškozená data. Systém umí snadno zpracovávat i velmi velké soubory a firmy zpracovávající složité konstrukce s výhodou využívají této schopnosti VISI CAD systému, přitom manipulace s rozsáhlými daty je ve VISI systému jednoduchá.

Více o modulu VISI Modelování...

Analýza a zpracování dat

VISI Analýza poskytuje řadu nástrojů zaměřených na ověřování a přípravu modelové geometrie. Při práci s importovanými modely je potřeba dobře zvážit kvalitu importovaných dat. Nalezení potenciálních problémů v ranné fázi realizace projektu velmi zjednodušuje zadání konstruktéra a šetří spoustu času, který by konstruktér neužitečně spotřeboval při řešení narůstajících problémů vyplývajících z nekvalitních dat.

Více o modulu VISI Analýza…

VISI Analysis - funkce a videoukázky
Rozvinutí 3D dílů do roviny

Při generování rozvinutých tvarů při zpracování plechů přinásí modul VISI Blank obrovský užitek. Jednoduché a uživatelské prostředí zajišťuje rychlé a snadné vytváření rozvinů složité geometrie do roviny a výsledek uživatel dostává v grafickém zobrazení.

Komplexní databáze materiálů zajišťuje, že analýzu-rozvinutí lze provádět virtuálně pro jakýkoliv materiál. U těchto postupů se pracuje kombinací metod analytických a analýzy konečných prvků (FEA). To znamená, že konstruktér dostává informaci o míře ztenčení plechu při hlubokém tažení, případně o jeho trhání.

Více o modulu VISI Blank…

Konstrukce nástroje

Vycházeje z dílu rozvinutého do roviny lze rychle sestavit střižné pole ve 3D zobrazení. Komponenty jsou zpracovávány s přihlédnutím k ose neutrálního vlákna automaticky nebo postupně po jednotlivých krocích ohýbání. Systém automaticky vypočítá ekonomii rozvržení střižného pásu (materiálový odpad).

Konstrukce střižného nástroje se provádí s využitím všech výhod parametrického konstruování na základě databází normálií světových výrobců. Celý postup konstruování vychází z know how praktického postupu, kombinuje jak nejnovější teoretické poznatky tak i zkušenosti konstruktérů střižných nástrojů.

Výstupem konstrukčního postupu je nástrojová sestava včetně modelů jednotlivých desek střižného nástroje, modelů střižníků, ohybníků, vložek střižné desky, a kusovník všech normálií, ze kterých nástroj sestává. Výstupem může být též kompletní výkresová dokumentace.

Více o modulu VISI Progress…