10.12. 2013 vložil VISI do: Novinky

VYUŽÍVEJTE HYBRIDNÍ HRUBOVÁNÍ!

Vážení uživatelé softwaru VISI CAM, VISI software obsahuje některé hybridní technologie již od verze VISI18. Nicméně až od verze VISI 20 máte k dispozici nové, hybridní hrubování. Jedná se o unikátní algoritmy, jejichž využití tímto teprve začíná a nová verze VISI 21 již bude využívat tuto technologii podstatně více. V oblasti hrubování bude tato technologie základním algoritmem pro nejrychlejší a nejefektivnější obrobení.

Nejlepší výsledky ve volbě strategií uvnitř zadávacího okna zpravidla poskytuje možnost „HM spirálově“ a nejvýznamnější časových úspor lze dosáhnout pro obrobky typu „jádro“, menších pro „dutiny“. Dutiny doporučujeme obrábět technologií „Adaptivní hrubování“, které využívá trochoidního tvaru řezných drah.

Jednou z nejvýznamnějších vlastností je neustálý příjezd „zvně“ k polotovaru, což vytváří řeznou dráhu na obrobku více souvislou, bez odjezdů od materiálu. Výsledkem je kratší řezná dráha a následně kratší čas obrábění .

Velmi cenný je také fakt, že po hybridním hrubování je rychlejší a efektivnější začištění.

My sami jsme si to ověřili teoreticky například na tomto kusu,

kdy software dává tyto výsledky:

Ovšem cennější jsou pro nás poznatky od uživatelů v praxi:

Jedním ze spokojených uživatelů tohoto hrubování je pan Marek z TENEZu. Výsledky programu prověřil v praxi.

Nejprve obrobení klasickým hrubováním:

Následně hybridním hrubováním:

Technologové v TENEZu kromě významných časových úspor chválí mnohem klidnější a tišší chod obráběcího stroje v průběhu obrábění.

Další uživatelem, který hrubování porovnával, a přesvědčil se o jeho kvalitách je pan Linhart ze společnosti Spojené kartáčovny a.s.:

Klasické hrubování:

Hybridní hrubování:

Porovnání bylo prováděno za stejných parametrů obrábění a stejným nástrojem.