VISI 20 - Hive computing

S Hive computing můžete být produktivnější

VISI 20 představuje další významnou verzi s podstatným rozvojem v oblasti CAMu. Jednou z inovací je schopnost distribuovat výpočet řezných drah mezi více počítačů spojených do jedné sítě.

Tato technologie využívá 'Distribuovaný výpočet', kdy spolu počítače spolupracují a sledují společný cíl. Tento cíl se rozpadá na mnoho podúloh, z nichž každou řeší jeden počítač připojený do sítě. Hlavní výhodou je fakt, že kombinace podřízených počítačů představuje výpočetní zdroj podobný vícejádrovému procesoru a šetří tak výpočetní čas hlavního počítače. Typicky náročný projekt jako je obrábění jádra vstřikovací formy může sestávat až z 30-40 složitých výpočtů řezných drah. Schopnost sdílet výpočetní kapacitu počítačů v síti je unikátní a přináší koncovému uživateli podstatnou úsporu času a nákladů.

Hive computing pracuje s výpočetními procesy pro následující technologie:

• 3D CAM

• 5D CAM

• Automatizované rozpoznávání technologických vlastností

• Dynamický Inkrementální polotovar

Podívejte se na následující video pro lepší pochopení, jak se Hive computing nastavuje: