7.9. 2012 vložil VISI do: Novinky

Nová verze VISI 20 přináší novinky ve všech oblastech

Verze VISI 20 přináší významná rozšíření CADu a vývoj CAMu.

VISI 20 je významnou novou verzí s mnoha novými vlastnostmi ve všech částech produktu představujícího pokročilé řešení pro výrobce forem a nástrojů. Hlavní vylepšení v oblasti grafiky zahrnuje schopnost rychlého náhledu na soubor před samotným otevřením, který umožňuje nejen prohlížení, ale i otáčení a zoomování. Mezi další vylepšení patří lepší vykreslování, programovací kolečko příkazů a schopnost graficky odlišit zamknuté prvky (světlé hrany a světlé stínování).

VISI 20 přináší nový „kolaborační“ způsob práce, který umožňuje více uživatelům pracovat na stejném projektu. Další novinky zahrnují schopnost definovat omezení pro geometrická tělesa (soustřednost, souběžnost, shodnost, vzdálenost atd.) – nástroje tak mohou simulovat reálný pohyb a kontrolovat vzájemné kolize. Také byly aktualizovány CADové překladače, například podpora sestav ze Solid Works, Solid Edge nebo entit z PTC Creo a JTopen B-rep entit. VISI 20 představuje významnou verzi i z hlediska vývoje CAMu. Jednou z inovací je schopnost rozložit výpočet řezné dráhy na několik různých počítačů zapojených do sítě. Tato technologie využívá „distribuovaného výpočtu“, kdy různé počítače spolupracují, aby dosáhli společného cíle. Každý cíl je rozdělen na jednotlivé úlohy, které počítají jednotlivé počítače. Hlavní výhodou je, že spolupracující počítače poskytují výpočetní zdroj jako víceprocesorový superpočítač a hlavní počítač tak nemusí být přetížen. Typický zátěžový projekt obrábění formy může sestávat z 30-40 výpočtů řezných drah. Schopnost sdílet výpočetní procesy prostřednictvím sítě je unikátní výhodou, která přináší konečnému uživateli obrovské úspory času a nákladů.

Mezi nové algoritmy výpočtu řezných drah patří strategie hybridního hrubování, vylepšené automatické obrábění zbytkového materiálu, nové víceosé obrábění bokem frézy a nové víceosé hrubování. Nová hrubovací strategie vychází z hybridního hrubování, které podstatně snižuje množství rychloposuvů, vyhýbá se prudkým zanořováním nástroje do materiálu, optimalizuje stranový krok s možností přesahu 50% průměru nástroje a umožňuje přesuny vysokou rychlostí, aby nedocházelo ke snižování posuvu během obrábění. Nové víceosé obrábění bokem frézy je strategie, která vyhovuje všem požadavkům na obrábění hladkých částí turbo motorů nebo leteckých dílů. Toto obrábění je optimalizováno tak, aby obrobilo požadovaný povrch na jeden průchod využívajíc celý bok nástroje. Nové víceosé hrubování umožňuje uživateli vytvořit různé typy 5osých hrubovacích řezných dráh na trojúhelníkové síti. Další vylepšení v oblasti CAMu zahrnují vylepšenou kolizní kontrolu, nový výpočetní modul pro automatické rozpoznávání geometrie a technologie, podpora dalších typů nástrojů a nový dynamický inkrementální polotovar – model polotovaru je automaticky přepočítáván na základě zbylého materiálu po předchozí operaci, aby sloužil jako referenční pro další frézovací operace.

Rozvoj Wire EDM zahrnuje automatickou detekci podřezů. Pokud je offset větší, než je poloměr oblouku, může dojít k samoprotnutí řezné dráhy. Objemová simulace je rozšířena o detekci těchto situací a zvýrazňuje je v seznamu pohybů. Uživatel může tyto situace ignorovat nebo lze simulaci v těchto okamžicích automaticky zastavovat. Nová odlehčení rohů umožňují definovat odlehčení pro všechny vnitřní rohy a vnější rohy nezávisle. V neposlední řadě byla rozšířena technologická databáze a to tak, že materiály lze filtrovat podle konkrétního typu stroje a nejen podle značky stroje a typy drátků podle typu materiálu. Tyto novinky přináší uživateli efektivnější a přesnější volbu technologie. Rozvoj v oblasti 3D nástroje přinesl úplně nový konstrukční modul pro tvorbu nástroje, vylepšené funkce pro rozviny a novou funkci pro využití střední plochy výlisku pro rozvíjení lemů. Další vylepšení přináší kompletně přepsaný modul pro rozstřel sestavy, upravené katalogy normálií a další rozvoj spolupráce s CADENAS.

VISI Flow je plně 64bitově kompatabilní, rozvoj proběhnul v oblasti vstřikování s plynem, postupného vstřikování materiálů a vstřikování se záliskem a také přinesl nové nástroje pro větší přesnost návrhu chlazení. Tyto zahrnují především 3D chladící obvody.

Na závěr Marco Cafasso, manažer rozvoje softwaru VISI, vysvětluje důvody některých novinek: „Uvědomujeme se, že pracuje-li uživatel s importovanými daty, musí je vytěžit maximálně efektivně. Z toho důvodu přinášíme taková vylepšení jako automatická extrakce hran a jejich spojení do čistých křivek nebo naopak rozbití uzavřených křivek na účelné křivky založené na úhlové toleranci. Toto hluboké pochopení práce našich uživatelů dělá z VISI jednoho z hlavních CAD/CAM systémů pro oblast forem a nástrojů.“