Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Uncategorized

ZAJÍMAVÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE OD NAŠICH SOUSEDŮ

Podívejte se na případové studie z oblasti konstrukce a výroby vstřikovacích forem a konstrukce a výroby postupových střižných nástrojů v Německu:

Efektivní návrh forem v Maschinen&Formenbau Leinetal

Konstrukce špičkových střižných nástrojů v Kleiner Stanztechnik

MSV 2013 - pozvánka

Mezinárodní strojírenský veletrh se bude konat 7.-11.10. 2013 v Brně. Srdečně Vás zveme na náš stánek 061 v pavilonu P.

Setkání se zákazníky u příležitosti nové verze VISI 20

V průběhu března jsme se setkali s našimi zákazníky v několika městech Čech a Moravy, abychom jim prezentovali novinky ve verzi VISI 20. Setkání proběhla v Pelhřimově, Brně, Plzni a Liberci.

Setkání v Brně

Setkání v Brně

Setkání v Plzni

Setkání v Plzni

Setkání v Liberci

Setkání v Liberci

Prezentovali jsme novinky zejména v oblasti modelování, frézování a drátové erozi a v případě zájmu v oblasti postupových střižných nástrojů a simulace vstřikování plastů.

Všechny prezentace a videa ze setkání jsou ke stažení na našem ftp.visi.cz.

PF 2013

VISI PF 2013

VISI 20 - Hive computing

S Hive computing můžete být produktivnější

VISI 20 představuje další významnou verzi s podstatným rozvojem v oblasti CAMu. Jednou z inovací je schopnost distribuovat výpočet řezných drah mezi více počítačů spojených do jedné sítě.

Tato technologie využívá 'Distribuovaný výpočet', kdy spolu počítače spolupracují a sledují společný cíl. Tento cíl se rozpadá na mnoho podúloh, z nichž každou řeší jeden počítač připojený do sítě. Hlavní výhodou je fakt, že kombinace podřízených počítačů představuje výpočetní zdroj podobný vícejádrovému procesoru a šetří tak výpočetní čas hlavního počítače. Typicky náročný projekt jako je obrábění jádra vstřikovací formy může sestávat až z 30-40 složitých výpočtů řezných drah. Schopnost sdílet výpočetní kapacitu počítačů v síti je unikátní a přináší koncovému uživateli podstatnou úsporu času a nákladů.

Hive computing pracuje s výpočetními procesy pro následující technologie:

• 3D CAM

• 5D CAM

• Automatizované rozpoznávání technologických vlastností

• Dynamický Inkrementální polotovar

Podívejte se na následující video pro lepší pochopení, jak se Hive computing nastavuje:

Celosvětové setkání dealerů 2012

V květnu 2012 se konalo celosvětové setkání distributorů společnosti VERO Group. Vzhledem ke spojení společností Vero software a Planit Software jednalo se o dosud největší setkání dealerů těchto skupin. Distributorům byly představeny novinky ve všech oblastech, které dnes VERO pokrývá. V oblasti VISI produktů byli dealeři seznámeni především s chystanou verzí VISI 20, která bude k dispozici v září 2012. Kromě jiného přinese nové modelovací nástroje pro kolaborativní projektování, pokročilou kinematickou simulaci v oblasti forem a nástrojů a nové průkopnické obráběcí strategie, zejména další rozvoj Adaptivního hrubování a algoritmů pro obrábění zbytkového materiálu.

...detailní popis novinek z konference